Дидактични игри по БЕЛ

В обучителния процес трябва да присъстват както упражненията, така и дидактичните игри. За да стигнем до момента на играта се предполага, че децата трябва да имат определени знания. С помоща на дидактичните игри, децата, освен  заучаване на материала по един активен и по-близък до тях начин, постигат и съсредоточеност, участват в социални взаимоотношения, поставят си определени цели и се стремят да ги постигнат, изпитват радост от победата и се учат да не страдат от загубата.

Игрите могат да се включват непосредствено в урока, като е хубаво да са в края му – за отмора и разтоварване. Малките деца са изпълнени с емоции, които все още не могат да контролират  и игри проведени в началото на часа ги разконцентрират. Могат да се правят и в следобедните занимания в училище.

Споделям файл с няколко игри по български език и литература, които могат да се използват в целия начален етап в зависимост от думите, изреченията, текстовете и правилата, които преработите или добавите.

Файл за сваляне:               Игри_БЕЛ