Диктовки за втори клас

За мен, диктовките са важна част от обучението в началното училище. Още в първи клас се стремя да имаме всеки ден диктовка, като обикновено е по едно и също време на деня и с текстчета (думи, изречения) интересни за децата. Въпреки широко разпространеното мнение, че децата не харесват диктовките, при този подход, те започват да ги очакват и то, като нещо приятно.

За да е по-интересно, може да се прочете цялото произведение, от което диктовката е откъс, или пък да се покаже книжката, или да се каже някакъв интересен факт за писателя, изобщо нещо, което да провокира интерес в децата. Друг подход, който стимулира и четенето, е да спрем диктовката на най-интересното място и да кажем, че ще я продължим следващия път или да кажем на децата къде да намерят и прочетат продължението. После може да ни го разкажат или пък да сме поставили задача да го нарисуват.

Във файла по-долу има диктовки за втори клас. Местата на текстовете могат да се разместват.

Файл за сваляне:   Диктовки_2.клас