Кът на писателите в класната стая

При изучаване на литературни произведение, още в първи клас, се старая да запознавам учениците и с писателя – показвам негови сннимки, разказвам интересни неща, фиксираме кога е живял, починал ли е, колко време е живял. След това закачам негова снимка на специално определено за целта табло, което стои в класната стая през цялата година. Първоначално на него отбелязвах само името на писателя, но впоследствие добавих годините на раждане и смърт, както и истинското име, ако е известен с псевдоним, изцяло поради любопитството на децата.

В първи клас таблото ни беше мъничко – Иван Вазов, Калина Малина, Ран Босилек.

Във втори клас ще бъде по-голямо. Отбелязвам не всички писатели представени в читанката. Някои се срещат еднократно, други ще се изучават в горни класове отново, трети не смятам, че са подходящи възрастово и ще ги сложа на таблото в следващите години, четвърти – презентирам в час, но не закачам на таблото.

Файл за сваляне:           Писатели