Проект „Пиша първата си книжка“

 

Във втори клас реших да организирам проект, в който децата да създадат първата си книжка. Разделих класа на 6 групи, като във всяка група имаше отговорник за рисунките, за корицата, за представянето, за красивото написване (разбира се съобразени с точно тези възможности на децата), а задача на цялата група беше да измисли история или истории на каквато тема реши. Изяснихме задълженията на отговорника, задълженията на всеки един в екипа, моята отговорност, и забавлението започна. Много ентусиазирано децата работеха всеки следобед, в който имахме време, носеха картони, рисуваха. Разбира се, не мина и без спорове, но нали на това ни учат проектите – как да работим в екип, да се вслушваме в чуждото мнение, да умеем да изказваме нашето и да убеждаваме, да умеем да спорим и т.н. Работата продължи от края на септември до коледната ваканция. Когато всички книжки бяха готови, всяка група представи своята пред класа, след което книжките останаха една седмица на видно място в класната стая, като всеки имаше достъп до тях. Отстрани стоеше запечатана кутия с надпис „Гласувай за книжка“, където децата пускаха своите гласове. В деня преди ваканцията отворихме кутията, преброихме гласовете и на участниците в победилия екип раздадохме интересни коледни кутийки с капачета. Не пропуснахме да обсъдим и направим изводи, защо книжката на този екип ни е харесала най-много, както и начина им на работа за постигане на успех.

Изключително интересно ми беше да наблюдавам какво се слува в различните групи, как се работи, чувството за общност или пък липсата на такова, поведението на изявените лидери, както и удовлетворението от наистина реалистиното гласуване и абсолютно правилната оценка и самооценка на децата, както върху стойността на написаното и направеното, така и върху причините за успеха.

Вече съм готова и с идеята си за проект в трети клас…