Списък с книги за лятно четене след първи клас

Списъкът с книжки за четене през лятото е хубава практика в българското училище. След първи клас децата получават и първия си списък за лятно четене. Не всички учители го практикуват. Някои смятат, че детето трябва да чете само каквото му е интересно. Аз обаче не виждам причина детето да няма и списък с пожелателна литература. Смятам, че няма нищо лошо да насочим децата към книги, които са се утвърдили като добри произведения, към наложили се за изучаване автори и изобщо към четива подходящи за съответната възраст. Аз лично предпочитам децата от класа ми да четат през лятото книги от списъка, а през учебната година книги от сорта на „Дръндьо“. Безкрайно интересни за тях, но без литературна стойност. Подходящи са за разтоварване през учебно време.

Дали са много книгите в списъка? Зависи за кого. За едно бързо четящо дете са достатъчно. За едно по-бавно четящо дете са много. Но нали това е една от целите на лятното четене. Упражнение, упражнение, упражнение! Свикване с книгата – да стане неотменен приятел. Това го учим цяла година в първи клас. Изисквам непрекъснато детето да носи някаква книга за четене, да споделя коя книга чете вкъщи, кога чете, по колко чете, да ни разказва какво е прочело, да ни почете от книгата си в клас, да донесе рисунка, която е направило на нещо прочетено. Учим се също така, колко приятно място е училищната библиотека. Посещаваме я често. Изобщо, възпитаваме се в любов към книгата и усещане за незавършеност без книжка за четене.

В днешно време има много начини, които могат да запознаят едно дете, което не е успяло да прочете някоя книга от списъка с нея. Може да я слуша като аудио запис, може да гледа и филмче. А може и родител да помага с четенето – да почете няколко глави на детето, да му разкаже. С други думи, ако детето не е успяло да прочете някоя книга, запознайте го, все пак, поне с най-важното от нея. Защото едно от нещата, които прави четенето на книги, е да обогатява общата ни култура. Дете, което не разбере в първи клас коя е Пипи, например, може изобщо да не разбере, ако Пипи не се учи в по-горен клас.

Накратко – списъкът не е задължителен, но е силно препоръчителен, от една страна, за упражнение в четене, от друга страна, за неусетно възползване от предимствата на този процес.

Файл за изтегляне:        Списък за лятно четене и изучавани книги във втори клас