Съществително, прилагателно, глагол. Съгласуване на прилагателно със съществително.

Споделям две упражнения разработени с платфомата LearningApps.

Компютърът внася разнообразие в часовете и ползването му е интересно за децата. Аз нямам безжични мишки и правим тези упражнения или като домашно задание или в час, като децата излизат на дъската по един.

Упражненията са за втори клас, за усъвършенстване на разпознаването на съществително, прилагателно, глагол и за съгласуване на прилагателно със съществително име.

Линк към упражнението „Съществително, прилагателно, глагол“:

https://learningapps.org/watch?v=pe0mkkppc18

Линк кам упражнението „Съгласуване на прилагателно със съществително“

https://learningapps.org/watch?v=pqqn99mrn18