Съществително, прилагателно, глагол

Още едно упражнение с LearningApps за частите на речта изучавани във втори клас. Упражнението е под формата на пъзел, при чието правилно решаване се разкрива картинка.

Линк към упражнението:

https://learningapps.org/watch?v=pu3cqkx6a18