Вълшебник – игра по математика

За разнообразяване на часовете по математика, играем играта „Вълшебник“. Тази игра е като „Вълшебната торбичка“.

Едно дете от класа е вълшебникът, който носи шапка, бърка във вълшебната торбичка и показва картонче със задача. Останалите деца вдигат картонче с отговора. Могат да играят индивидуално, по двойки или на по-големи групи – състезателно или не.

За играта купих шапка за вълшебника и направих вълшебната торбичка, написах на картончета задачи (събиране и изваждане до 10 и до 20), направих няколко комплекта с числа за отговор (от 0 до 11 и 20, за децата, които няма да имат). Задача на учениците беше, всеки да си изработи негов комплект с числа за отговори, който винаги да бъде наличен за часовете по математика.

С тази игра могат да започват часовете (за преговор и концентрация), могат да завършват (за затвърждаване и отмора), може да се играе и в следобедните занимания (за упражнение и разнообразие).

Използвала съм вълшебната торбичка и шапката в първи клас, ще я използвам в началото на втори, а когато вземем и таблицата за умножение и деление, ще направя нови картончета с подходящи задачи.