Игра по математика с карти – Близо до 50

Тази игра е чудеснa за развиване на логическо мислене и решаване на проблеми, включва  събиране и изваждане, прегрупиране и е изключително забавна! Целта е детето така да събира картите, че техният сбор да е възможно най-близо до 50.

Брой играчи: двама. Може и четирима, но са необходими две тестета карти.

Правила на играта: раздават се всички карти поравно. Всеки играч започва да избира четири карти и да пресмята сборът им да е най-близо до 50. Децата пишат на листчета. Сборът най-близо до 50, получава една точка. Сбор, който е точно 50 печели 2 точки. Ако и двамата играчи имат еднакъв сбор, никой не получава точка.

По време на игра асата са на стойност 1, а картите с картинки и десятките са на стойност 0, другите карти са със стойността на числото, което показват.

След като се използват картите, те се поставят в купчина и не се ползват повече.

Победител: Играчът събрал 10 точки или колкото вие решите.