Игра по математика с карти – Пасианс до 10

Тази игра е подходяща за упражняване на уменията за събиране и изваждане до 10.

Брой на играчите: един или двама .

Правила на играта: картите се раздават (на всеки играч по 15) като се подреждат на три реда по пет карти обърнати с лицето нагоре, а останалите с лицето надолу на една купчинка. Целта е играчът да събира по две карти от ред, които имат сбор 10. Ако има такива, картите се събират и излизат от играта, а на празните места се добавят нови карти от купчинката.

Картите с картинки и десятка (K, Q, J, 10) са равни на нула и могат да бъдат вдигнати само ако има двойка карти от реда, която прави сбор 10. Ако играчът е един – печели, в случай че може да вдигне всички карти от редицата наведнъж. Ако играчите са двама – победата идва след като нямат повече ходове (няма повече карти за изтегляне от купчинката) и е за играча с най-много събрани карти.