Работни листове за умножение и деление (втори клас)

В предишни публикации споделих работни листове за единици, десетици, стотици и за събиране и изваждане. Споделих, че имам направени такива и за умножение и деление.

Работните листове, които до момента съм успяла да генерирам, или ще добавя към папката/папките за бързо работещите ученици в час, или ще давам за домашно, или ще ги работим допълнително заедно.

Файловете със заглавия от типа  „таблицата с 2“ съдържат разбъркани задачи за умножение с един постоянен множител 2,3,4…

Файловете със заглавия от типа „Умножение 2“ съдържат разбъркани задачи за умножение от цялата таблица.

Файлът „Таблицата от 1 до 10“, смятам да разпечатам на листове А4 и последователно със съответния урок, да ги закачам на стената, на нивото на очите на децата за периферно възприемане и помощ.

Файлове за сваляне:        Делено на 2

Делено на 3

Делено на 4

Делено на 5

Делено на 6

Делено на 7

Делено на 8

Делено на 9

Делено на 10

Таблицата от 1 до 10

таблицата с 2

таблицата с 3

таблицата с 4

таблицата с 5

таблицата с 6

таблицата с 8

таблицата с 9

таблицата с 10

таблицата със 7

Умножение 2

Умножение 3

Умножение 4

Умножение 5

Умножение