Работни листове по математика – изваждане (втори клас)

1Изваждане_от_100

2Изваждане_от_100

3Изваждане_от_100

Изваждане_до_20

2Изваждане_до_20

3Изваждане_до_20

Изваждане_двуц._двуц.

2Изваждане_двуц._двуц.

3Изваждане_двуц._двуц.

Изваждане_двуц._едноц.

2Изваждане_двуц._едноц.

3Изваждане_двуц._едноц.