Работни листове по математика – събиране и изваждане (втори клас)

Събиране_изваждане_20

Събиране_изваждане_100

2Събиране_изваждане_20

2Събиране_изваждане_100

3Събиране_изваждане_20

3Събиране_изваждане_100