Работни листове по математика – събиране (втори клас)

1Липсващо_число

2Липсващо_число

3Липсващо_число

Липсващо_число_20

2Липсващо_число_20

Липсващо_число_100

2Липсващо_число_100

3Липсващо_число_100

Събиране_до_20

2Събиране_до_20

Събиране_до_100

2Събиране_до_100

Събиране_едноц._с_двуц.

Събиране_двуц_едноц_едноц.

2

4

Събиране_двуц._3едноциф.

Събиране_двуц._двуциф.

2Събиране_двуц._двуц.

2Събиране_двуциф._двуциф.

3Събиране_двуц._двуц.

4Събиране_двуц._двуциф.

Събиране_вертикално

Събиране_вертикално2