Обхватът на децата ще е основен показател за оценка на училищата

Специална среща, посветена на проблемите нa задържане и цялостен обхват на децата в училище с участието на премиера Бойко Борисов ще се проведе на 18 юли в София, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който откри дискусионен форум по темата на територията на курорта Старозагорски минерални бани. Участие в него ще вземат експерти от националната асоциация на общините, зам. кметове на областни градове и началници на регионалните управления по образованието. Основната тема на форума е механизмът за съвместната работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„Съвместната работа на институциите по Механизма за обхващане и задържане на всички деца и ученици от предучилищна и училищна възраст има ефект, но сме далеч от желания резултат“, коментира той. Министър Вълчев подчерта още, че е много важна работата по съставяне на екипите и определяне районите на обхват. Идеята е териториална отговорност на общините да се разпредели между училищата.

Обхватът на децата да бъде един от показателите за оценка на училището. Районите трябва да включват адресите, които са най-близо до детската градина и училището. Добре е те да се уеднаквят с тези за приема. Анализът показал, че имало три основни причини децата да не посещават училищата. На първо място е миграцията, на второ – липсата на отношение към образованието от страна на възрастните и чак на трето – липсата на достатъчно средства в семействата.

Източник: www.monitor.bg

uchiteli.bg