Проект – Моята малка книжка за животните

Реших, във втори клас, да организирам класа с няколко проекта.

Два от тях са свързани с предмета околен свят:

  • Първият, ще бъде на тема „Моето родно място в миналото и днес“, като ще разпределя градовете Варна, Троян и София“ на три деца, родени в съответния град.
  • Вторият проект, ще бъде на тема „Забележителности в София, Русе, Велико Търново и Плевен“, като ще работят по две деца на град. Градовете (без София) съм подбрала, освен заради наличието на важни за историята ни забележителности в тях, и заради родството на деца от класа с града, така че със сигурност ще има кой да помогне.

Третият проект, който предвиждам, е за създаване на екипна атмосфера в класа, за преодоляване на неразбирателствата и упражняване на правилно отреагиране в създали се конфликтни ситуации, за трениране на четенето, писането, краснописа, за изграждане на презентаторски качества в децата . Проектът е за създаване на малка книжка за животните. Разпределила съм по пет животни във файл (в последния са шест, тъй като имам 26 деца в класа). Животните умишлено съм оставила с възможност за оцветяване.

Начинът на работа, е децата да се разпределят в групи по 5 (и една от 6), да си разпределят животните от файла (кой, за кое ще пише) и да си предават книжката едно на друго, за да попълва всеки своята част. След като групата е готова – презентира книжката пред класа. Накрая може да се гласува за най-добре оформена и хубава книжка.

Листовете от всеки файл се разпечатват и първото дете, което ще пише, има за задача да ги оформи в книжка. Може всяка група да си постави отговорник и той да следи за изпълнението на проекта или да дава допълнителни идеи за оформяне на книжката, например да се направи корица, как да се сгъне и т.н.

Файлове за сваляне:

Моята_малка_книжка_1

Моята_малка_книжка_2

Моята_малка_книжка_3

Моята_малка_книжка_4

Моята_малка_книжка_5