Пиктограми за развиване на зрителната памет

Според редица учени, мозъкът на децата е най-важно да бъде развиван до третата им година. От раждането си, до навършване на една година, мозъкът на децата удвоява размера си и достига до 50-60% от размера на възрастните. Същите учени твърдят, че мозъкът на тригодишното дете е в пъти по-активен от този на възрастен човек.

Някои теории смятат, че човек не се ражда нито умен, нито глупав, а това се определя изцяло, впоследствие, от нивото на създадените връзки в мозъка. Степента на стимулиране на детския мозък от 0 до 3 години, е правопропорционална на интелигентността. Според други теории, интелигентността зависи от гените, и отново – от създадените мозъчни връзки и то в ранна детска възраст.

Според психолозите – паметта се развива най-активно във възрастта от 3 до 6 години.

Каквато и да е точната възраст за развиване на паметта, ясно е, че основите за това се полагат в предучилищния период.

Ученето и паметта вървят ръка за ръка. Слабата памет води до трудности в ученето.

Паметта обаче е нещо, което може да се тренира и развива. Тя според различни класификации бива:

-краткосрочна, дългосрочна, оперативна, непосредствена и др.

– сетивна или сензорна – зрителна (визуална), слухова, двигателна (кинестетична) и др.

Във всеки човек има всички видове памет, но един е преобладаващ.

С игрите – пиктограми, се стимулира зрителната памет у децата. Изестно ни е, че мозъкът има ляво и дясно полукълбо отговорни за различни функции. Визуалната памет е възможна само при развитие на дясното мозъчно полукълбо. Доказано е, че при децата то е доминиращо – затова те имат силна интуиция, непрестанно творчество, безкрайно въображение. Все неща, за които отговаря дясната половина на мозъка. И ето защо, предучилищния период, е подходящ за развитие на фотографската памет.

Във файла има пиктограми, които са подходящи за деца на 6-7-8 години и, разбира се, по-малки, които могат да четат. Идеята е взета от руски и е преработена. (Развиването на зрителната памет в по-малки деца, е удачно да става с пиктограми съдържащи картинки.)

Важно е, в началото, да обясните на детето как да запомня знаците – седнете заедно, разгледайте ги и започнете да намирате връзката между думата, мисловната визуализация и символиката в пиктограмата. Така детето ще се научи да прави логични запаметявания. В началото може да разделяте листа на две.

Друга вариация на тази игра:

– за едновременно развиване на зрителна и слухов апамет – вие казвате последователно думи от листа, а детето ги гледа написани. След това махате листа и детето се опитва да възпроизведе думите в същия ред.

– за едновременно развиване на слухова и двигателна памет – казвате дума, детето я скицира, накрая прибирате рисунките и детето трябва да каже думите подред.

Вариантите са много и зависят от вашето въображение.

Файл за сваляне:        Пиктограми