Моите средства за управление на дисциплината в класната стая

Смятам, че правилата за дисциплината трябва всяка година да се поднасят в нов нагледен вид на учениците, съобразен с тяхната възраст.

В първи клас, имахме табло с около десетина правила, подробно разписани и включващи почти всяка част от училищното ежедневие и срещу тях -последствията при нарушаването им. Налагаше се, защото класът е много емоционален и разнообразен, със силни характери и големи индивидуалности.

Във втори клас, съм решила да използвам табло с няколко правила, написани в Аз – форма. Смятам, че голяма част от общоучилищните правила са възприети в първи клас или поне много бързо ще си ги припомним, затова тази година реших да заложа на кратка и нагледна форма:

Таблото е едно, но съм го снимала на две части. Изработено е от цветни листове А4, върху които е принтирано правилото, след което са ламинирани. Залепени са върху две лентички от плат (лепящи от едната страна). Хубавото на лентичките е, че дават възможност за компактно прибиране на таблото (третата снимка). По-долу ще намерите за сваляне файловете с правилата.

Ангажираността на учениците мисля да направя или с написването на няколко правила от тях в час по околен свят или като си отпечатат боядисаните длани върху лист с надпис ОБЕЩАВАМ, който ще стои на видно място в стаята.

Към таблото с правилата върви и познатият светофар. Там ще отразявам евентуалните последствия. Имената и номерата на децата са написани върху дървени щипки. Идеята е, всяка сутрин, всички щипки да са на зеленото кръгче (всички деца започват деня с добра дисциплина). Ако има някаква причина – щипката с името на съответното дете се премества на жълтото кръгче, с което предупреждаваме и едновременно даваме възможност да детето да оправи поведението си. Разбира се, може да се премести щипката и направо на червеното кръгче. Там вече моите последствия са писмена забележка, разговор с родител или нещо друго.

Ето и снимка на светофара:

IMG_20180731_091914 Изработен е от гланциран картон и отново е залепен на текстилна панделка.

 

 

 

 

Тези помощни материали в никакъв случай не отменят разговорите с децата, но мисля, че са необходими за изграждане на някаква форма на самоконтрол. Разбира се, всичко е много индивидуално и никое правило не може да влезе на 100% в клас и да се използва в 100% от случаите.

Има и още една – трета форма за контрол на дисциплината и тя е лист, който присъства в портфолиото на децата и те всяка седмица сами, отбелязват каква е била дисциплината им – съответно със зелена, жълта или червена точка. Това се прави след обсъждане с учител.

Файлове за сваляне:           

1

2

3

4

5

6