Празник на буквите

„Празник на буквите“, „Вече съм грамотен“, „Вече мога да чета“ са различни наименования на едно и също събитие – приключване на периода на начално ограмотяване на децата в първи клас. Обикновено се отбелязва в края на месец март след като се приключи Буквара. Децата се разделят с него и се запознават с Читанката.

От учебника по Технологии и предприемачество с децата изработихме покани за родителите. А те пък вкъщи, помогнаха на децата за изработката на коронките. Отново ползвахме предложените в учебника. Реших да не влагаме много усилия в изработка на реквизит, тъй като празникът щеше да се  ръководи от театър Вилекула и всичко щеше да е достатъчно красиво и богато.

Споделям сценария ни и песните. Те са само две заради присъствието на актьорите, които изпълниха празника на децата и родителите с много песни, шеги и игри.

Накрая, разбира се, всички получиха грамоти. По-долу може да изтеглите шаблона в word.

Файл за изтегляне:   Празник на буквите.doc

Шаблон грамота:    Грамота

Песни:        Букви

Песничка за азбуката