Първият учебен ден във втори клас

Първият учебен ден във втори клас, отново е празник за децата, но поне в моя клас се стремя да е различен и не толкова помпозно празничен като този в първи клас. Има доста причини, но една от най-важните е, да усетят децата, че вече са по-големи, по-отговорни и по-стабилни в социалната си роля на ученик. Затова на първия учебен ден във втори клас, след тържественото откриване на учебната година в двора на училището, с децата влязохме в класната стая, а родителите ни изчакаха навън.

Предварително бях наслагала табелки по чиновете и с влизането в стаята, децата знаеха къде да заемат местата си. Посрещнах ги с кратко въведение, последвано от запознаване с новите неща в стаята – календара на рождените дни, правилата, светофара на дисциплината, стената с писатели.

Изненадите бяха наредени на чиновете пред тях. За всяко дете имаше листче „Всичко за мен“. Задачата им беше да го вземат вкъщи и до края на седмицата да го върната попълнено. Всички листчета трябваше да поставим в „Машината на времето“, която ще отворим отново в края на 4. клас, за да видим променили ли сме се,  в какво отношение, и да се посмеем или поплачем заедно. „Машината на времето“ представляваше една бяла кутия, която се завърза и запечата със златна панделка. През цялата година стоеше на видно място в стаята.

Другата изненада беше бяло пликче с късметче за новата учебна година, което всяко дете прочете на глас.

И последната изненада – цветно свитъче с пожелание за успехи във втори клас.

Файлове за изтегляне:

Всичко_за_мен

Училищни късмети